Krstareći brodovi „Athena“, „Artemis“ i „Arethusa“


Vlasnik: GCCL
Dužina: 59 m
Registar: Bureau Veritas

Isporuka opreme i tehnička podrška pri ugradnji. U svaki brod ugrađeno:

  • 2 x Pogonski motor KTA38-M1, 821 kW
  • 2 x Reduktor ZF 3050
  • 3 x Pomoćni motor – generator QSM11-DM, 250 kWe
  • 1 x Emergency generator 6C – CS, 136 kWe